รูปภาพ

จงเชื่อวางใจ

จงเชื่อวางใจ

อย่ากังวล พระเจ้าทันเวลาเสมอ …จงเชื่อวางใจ

 

คำคม :  Anonymous
ภาพ :  Collin Hardy on Unsplash
ออกแบบภาพ :  rainniedesign

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง