รูปภาพ

อวดเรื่องพระนามพระเจ้าของเรา

อวดเรื่องพระนามพระเจ้าของเรา

สดุดี 20:7 “บ้างก็โอ้อวดเรื่องรถรบ บ้างก็เรื่องม้า แต่เราอวดเรื่องพระนามพระเจ้าของเรา”

 

ออกแบบภาพ :  Graphic by rainniedesign

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง