รูปภาพ

ขอ​ทรง​หัน​มายัง​ข้า​พระ​องค์

ขอ​ทรง​หัน​มายัง​ข้า​พระ​องค์

สดุดี 25:16 ​ขอ​ทรง​หัน​มายัง​ข้า​พระ​องค์และ​มี​พระ​กรุณา​ต่อ​ข้า​พระ​องค์ ​เพราะ​ข้า​พระ​องค์​ว้าเหว่​และ​ทุกข์​ใจ

 

ภาพ :  https://unsplash.com/photos/0XuEZ0lfCWM
ออกแบบภาพ : Mantana 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง