รูปภาพ

ไม่ฟังธรรมบัญญัติ

ไม่ฟังธรรมบัญญัติ

“ถ้าผู้ใดไม่ฟังธรรมบัญญัติ แม้คำอธิษฐานของเขาก็เป็นที่น่าสะอิดสะเอียน” -สุภาษิต 28:9

 

ออกแบบภาพ :  Nan Tharinee

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง