รูปภาพ

ความสำเร็จที่ไม่ยั่งยืน

ความสำเร็จไม่ยั่งยืน

สิ่งที่เราควรจะหวาดกลัวมากที่สุดไม่ใช่ความล้มเหลว แต่เป็นความสำเร็จในสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืน

 

คำคม :  Francis Chan
ภาพ :  https://unsplash.com/photos/hb6fR–7DgY
ออกแบบภาพ : Sinn

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง