เรื่องดีคำโดน

ม้วนวีดีโอ วีเอชเอส

VHS Video Roll

นิตยสารไทมส์ วันที่ 25 มกราคม 1988 ได้ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับระบบเทปบันทึกวีดีโอ บทความกล่าวว่า บริษัทโซนี่ ได้สร้างความผิดพลาดอย่างร้ายแรง ด้วยการเก็บซ่อนความลับในการพัฒนาเทคโนโลยีบันทึกวีดีโอแบบเบต้า (Beta) ไว้กับตัว ต่างจากบริษัทเจวีซี (JVC) บริษัทญี่ปุ่นอีกราย ที่พัฒนาระบบวีเอชเอส (VHS) ขึ้น แต่กลับเปิดเผยความลับของเทคโนโลยีนี้ให้แก่บริษัทอื่นๆ ในวงกว้าง

ด้วยเหตุนี้ ตลาดม้วนวีดีโอจึงเต็มไปด้วยการสั่งผลิตม้วนวีดีโอระบบวีเอชเอส เป็นเหตุให้ในปีแรก โซนี่เสียส่วนแบ่งในตลาดไปถึง 40 เปอร์เซ็นต์ และในปี คศ. 1987 โซนี่เหลือส่วนแบ่งการตลาดเพียงแค่ 10 เปอร์เซ็นต์ นั่นทำให้โซนี่ต้องหันมาผลิตม้วนวีดีโอระบบวีเอชเอสแทน

จากการรายงานของนิตยสารไทมส์ ชี้ว่า การที่โซนี่เปลี่ยนมาผลิตม้วนวีดีโอระบบวีเอชเอส ทำให้เทคโนโลยีเบต้า ซึ่งเป็นระบบที่มีคุณภาพสูงกว่ากลับไม่เป็นที่นิยมอีกต่อไป


การแบ่งปันแก่ผู้อื่น ย่อมนำประโยชน์กลับคืนสู่ผู้ที่แบ่งปัน

การทำงานพระเจ้า คือ การทำงานที่เห็นแก่ผู้อื่น ซึ่งเป็นงานที่น่ายกย่อง สรรเสริญ

 

ที่มา :  Phillip Gunter
ภาพ :  Dids from Pexels
ออกแบบภาพ :  Mantana

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง