เพลง

ซาบซึ้งในรัก – ฝน วารุณี

เคยรู้สึกไหมว่าไม่มีที่ไหนน่าอยู่เลย ทุกอย่างเร่งรีบ วุ่นวาย ใช้ชีวิตวิ่งตามอะไรบางอย่าง

แต่เมื่อชีวิตของเราได้พบพระเจ้า ที่รักเรามากกว่าสิ่งใด ชีวิตของเราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เพราะเราจะ มีชีวิตอยู่ในรักที่สวยงามของพระองค์

“ซาบซึ้งในรัก”

รักของพระเจ้า งดงามเกินความเข้าใจของเรา พระเจ้าทรงเดินเคียงข้างเราไปตลอดวันคืนของชีวิต ไม่ว่าหนทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไร พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งเรา ทรงอยู่ใกล้ๆ เราเสมอ วางใจพระเจ้า มอบความทุกข์ความกังวลทั้งหมดของเราและวางทุกสิ่งไว้ที่พระองค์ให้ชีวิตของเราอยู่ในรักแท้ของพระองค์ และมีชีวิต “ซาบซึ้งในรัก” ของพระองค์

เนื้อเพลง : ซาบซึ้งในรัก – ฝน วารุณี

Verse1 : ในพระองค์ทุกสิ่งดูสวยงาม ทุกวันเดินในทางพระองค์ ไม่ว่าทางจะเป็นเช่นใด พระองค์ทรงอยู่ใกล้ เดินเคียงข้างฉันตลอดทาง

Verse2 : ในพระองค์ชีวิตขอพึ่งพา วางทุกสิ่งในพระหัตถ์พระองค์  ไม่กังวลว่าเจอเรื่องร้ายใด พระองค์ทรงช่วยพ้นภัย ขอไว้วางใจในพระองค์

Chorus: ฉันซาบซึ้งในรักพระองค์ ขออยู่ในรักแท้ตลอดไป  สันติสุขครอบครองและเติมเต็มล้นใจ อยู่ในรักที่สวยงามเสมอไป

_______________________________

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง