เพลง

บัลลังก์ – W501

เพลง : บัลลังก์

ศิลปิน : ป้อม ปัญญา ปคูณปัญญา

W501 NEW SEASON

 

ข้าแต่พระยาห์เวห์แต่พระองค์ประทับบนบัลลังก์เป็นนิตย์ชื่อเสียงของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์ สดด. 102:12

 

สามารถดาวน์โหลดเพลงได้ที่ http://www.w501.org/song/throne

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง