เพลง

วันต่อวันกับพระเยซู – พิษณุ ไทรงาม Feat.โต๋ ศักดิ์สิทธิ์

จะเป็นยังไง ถ้าทุกวันเราได้เริ่มใหม่กับพระเยซู ?  พระเยซูทรงเรียกให้เราเข้ามาหาพระองค์ พระองค์ทรงอยากพูดคุย อยากมอบความรักที่พระองค์มีกับเราในทุก ๆ วัน เพียงเเต่เราฟังเเละพร้อมเดินไปกับพระองค์…

“วันต่อวันกับพระเยซู”

ให้พระเจ้าเป็นสิ่งแรกที่เราจะนึกถึงในทุกเช้าที่เราลืมตา

ให้พระเจ้าเป็นสิ่งเดียวที่เราต้องการในทุก ๆ วัน

ให้ทุก ๆ วันเราได้ใกล้ชิดและเติบโตในทางพระองค์

ให้ทุกๆ วัน เป็นตามน้ำพระทัย  และให้ทุก ๆ สิ่งที่เราทำถวายเกียรติแด่พระองค์

 

เนื้อเพลง : วันต่อวันกับพระเยซู

Verse 1: เป็นเวลาที่มีค่า วันต่อวันกับพระเยซู ผู้ที่ข้ารักและเชิดชู  ได้ใกล้ชิดและอธิษฐาน นมัสการ พระองค์ เติมใจเต็มล้นด้วยพระคำ

Chorus: วันต่อวันกับพระเยซู จิตใจรับการฟื้นฟู  รับการเปลี่ยนแปลง เติบโตขึ้นในพระองค์ วันต่อวัน ทำตามพระทัย อยู่เพื่อรับใช้พระองค์ ให้ทุกสิ่งที่ข้าทำ ถวายพระเกียรติ

Last Line: วันเวลาที่เหลืออยู่ ขออยู่เพื่อพระองค์ วันต่อวัน กับพระเยซู วันเวลาที่เหลืออยู่ ขออยู่เพื่อพระองค์ วันต่อวัน กับพระเยซู

_______________________________

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง