บทความ

จงระวังหินจะกลิ้งกลับมาทับตัวเราเอง!

คุณเคยเกลียดคนบางคนทั้งๆ ที่คุณไม่เคยรู้จักเขาเลยบ้างไหม? (หรือรู้จักแค่บางส่วน)
หรือกลับกัน คุณเคยถูกคนบางคนเกลียดคุณทั้งๆที่เขาไม่ได้รู้จักคุณบ้างหรือไม่? (หรือรู้จักคุณแค่บางด้าน)

เคยไหม ที่คุณโกรธหรือเกลียดใครบางคนเพราะสิ่งที่คุณได้ยินเรื่องราว (ข่าวลือ) เกี่ยวกับตัวเขา
ทั้งๆ ที่คุณไม่เคยรู้เลยว่าความจริงทั้งหมดนั้นเป็นอย่างไร

แต่คุณคิดว่าคงเป็นเช่นนั้นเพราะคุณเชื่อในสิ่งที่คุณได้ยินมา
(โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากคนที่คุณเชื่อถือ เพราะดูเป็นผู้ใหญ่ หรือ เป็นคนฉลาด )
คุณจึงโกรธและเกลียดคนที่ถูกกล่าวถึงหรือถูกกล่าวหานั้น

คุณเคยด่วนสรุปตัดสินคนอื่นและแสดงอารมณ์ ความรู้สึก และความคิดเห็น
โดยเชื่อมั่นว่าตั้งอยู่บนข้อเท็จจริง (ทั้งๆ ที่มีทั้งความเท็จและความจริงผสมปนเปกัน) หรือไม่?

แล้วคุณเองจะรู้สึกอย่างไรหากว่า มีใครกล่าวหา ตัดสิน และซุบซิบนินทาคุณจากแค่ข้อเท็จ-จริง เหล่านั้น เชื่อว่า ถ้าคุณไม่โดนเองกับตัว คุณก็คงไม่เข้าใจและไม่รู้สึก!

อย่างไรก็ตาม…

สิ่งที่พูดนี้ ไม่อยากให้ถูกบิดเบือนประเด็นไปว่า ห้ามเราตัดสินว่าผู้ใดที่ทำผิด
ตรงกันข้าม เราต้องช่วยกันพิสูจน์ (ไม่ใช่กล่าวหา หรือแพร่การซุบซิบนินทา)
ว่าผู้ใดกระทำผิดในเรื่องใด พร้อมหลักฐาน และนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม (ตามครรลอง)

เพราะในที่สุด ใครที่ทำผิดจริงๆ คนนั้นก็ต้องรับผิด และรับโทษ
แต่อย่าให้เราลงโทษผู้ใด ก่อนความจริงจะประจักษ์!
(เพราะการลงโทษคนบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัย)
เพราะตัวเองจะกลายเป็นผู้ถูกลงโทษเสียเอง

เขาทั้งหลายรวมตัวกันเพื่อเอาชีวิตคนชอบธรรม และปรับโทษคนไร้ผิดถึงตาย
แต่พระยาห์เวห์ทรงเป็นที่กำบังอันแข็งแกร่งของข้าพเจ้าแล้ว
และพระเจ้าของข้าพเจ้าทรงเป็นศิลาที่ลี้ภัยของข้าพเจ้า
พระองค์จะทรงนำกรรมชั่วของพวกเขากลับมาสนองพวกเขา
และจะทรงทำลายพวกเขาเสียเพราะความโหดร้ายของพวกเขา
พระยาห์เวห์พระเจ้าของเราจะทรงทำลายล้างพวกเขา

– ‭‭สดุดี‬ ‭94:21-23‬ –
—————-

‬ดังนั้น‬

อย่าให้ปาก(กา)ของเราเผ็ดร้อน
อย่าให้ใจของเราชั่วร้าย
ขอให้เราดับไฟ โดยการหยุดการใส่ฟืนใส่ไฟ (แห่งความเกลียดชัง) เพิ่มลงไป

ขอให้เราหยุดขุดหลุมพราง หรือ ผลักหินไปทับผู้ใด
เพราะเราเองอาจตกลงไปในหลุมนั้น หรือ ถูกหินที่เรากลิ้งไปกลิ้งกลับมาทับตัวเราเอง!

ขอให้เราเป็นผู้มีวุฒิภาวะฝ่ายจิตวิญญาณที่แท้จริง
ที่ความจริง ความถูกต้อง ความยุติธรรม ความถ่อมใจและความรักเมตตา
จะนำหน้าเราในการพูด เขียน และส่งต่อ ของเราเสมอไป

ซึ่งจะเป็นคุณเป็นพรและปลอดภัยสำหรับทุกคน
และถวายพระเกียรติแด่พระนามของพระเจ้าองค์สูงสุด

…จะดีไหม?
—————-

เพราะขาดฟืน ไฟก็ดับ
และที่ไหนไม่มีคนซุบซิบนินทา การทะเลาะวิวาทก็หยุดไป

ถ่านเป็นเชื้อเพลิง และฟืนเป็นเชื้อไฟฉันใด
คนที่ชอบทะเลาะก็เป็นเหตุให้การวิวาทลุกลามฉันนั้น

ถ้อยคำของผู้ซุบซิบนินทาก็เหมือนชิ้นอาหารอร่อย
มันลงไปยังส่วนต่างๆ ในร่างกาย

ปากที่เผ็ดร้อนกับใจชั่ว
ก็เหมือนขี้เงิน ที่เคลือบอยู่บนภาชนะดิน

คนที่เกลียดผู้อื่น ก็กลบเกลื่อนด้วยวาจา
และเก็บการหลอกลวงไว้ภายใน

เมื่อน้ำเสียงเขาเหมือนมีเมตตาจิต ก็อย่าเชื่อเขา
เพราะมีสิ่งน่าเกลียดน่าชังร้อยแปด ในใจเขา

ถึงเขาจะปกปิดความเกลียดชังไว้ด้วยเล่ห์
แต่ความชั่วของเขาจะถูกเปิดโปงในที่ประชุม

คนที่ขุดหลุมพรางจะตกลงไปเอง
คนที่กลิ้งก้อนหินขึ้นไป มันจะกลิ้งกลับมาทับเขาเอง

‭‭- สุภาษิต‬ ‭26:20-27‬ –

 

บทความ:  อ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
ออกแบบภาพ:  Mantana

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง