รูปภาพ

เราเป็นคนสำคัญ

เราเป็นคนสำคัญ

ผู้นำบางคนทำให้เราคิดว่าพวกเขาสำคัญ ส่วนผู้นำที่ดีจะช่วยให้เราเห็นว่าเราเป็นคนสำคัญ

 

คำคม :  Craig Groeschel
ออกแบบภาพ :  Panchanok

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง