บทความ

WFH

สถานการณ์โลกผลักดันให้คนทั่วไปต้องหาทางออก บางคนเคยขายของในตลาด เปิดร้าน ก็ต้องคิดว่าต่อไปจะหาอะไรมาขายออนไลน์ บางคนเปิดร้านขายอาหาร มีลูกค้ามานั่งกินประจำ ก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่แทน บางคนต้องเดินทางไปทำงานที่ออฟฟิศทุกวัน ก็ต้องเปลี่ยนมาทำงานที่บ้าน

คำว่า WFH จึงเป็นคำที่คุ้นหูคุ้นตามากในช่วงเวลานี้ WFH = Work from home เปลี่ยนจากเข้าไปทำงานที่บริษัท เป็นนั่งทำงานอยู่บ้านและออนไลน์คุยกันกับเพื่อนร่วมงาน กับลูกค้า ประชุมทางไกลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์กันแทน บางคนพอทำแบบนี้อาจจะได้งานมากขึ้น เพราะไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง แต่บางคนอาจจะได้งานน้อยลง เพราะไม่โฟกัสกับสิ่งที่ทำ และมีงานอีกหลายอย่างที่ไม่สะดวก ถ้าแยกกันทำ แต่มันก็จำเป็น

เรา Work from home กันในช่วงเวลานี้ ก็เพื่อจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์โรคระบาด ลดการเคลื่อนที่ ลดการออกไปเจอพบปะผู้คน เพื่อหวังว่าจะช่วยหยุดโรคติดต่อนี้ได้ และปลอดภัย ลดความเสี่ยงของตัวเอง แต่ในขณะที่เรา Work from home กันอยู่นั้น ผมเชื่อว่าบนสวรรค์ พระเจ้าก็กำลัง Work from Heaven ด้วยเช่นกัน

ดังที่มีเขียนไว้ว่า “สิ่งที่ตาไม่เห็น หูไม่ได้ยิน และสิ่งที่ใจมนุษย์คิดไม่ถึง คือสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนทั้งหลายที่รักพระองค์” (1 โครินธ์ 2:9)

พระยาห์เวห์ตรัสว่า “เพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับพวกเจ้า เป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ ไม่ใช่เพื่อทำร้ายเจ้า เพื่อจะให้อนาคตและความหวังแก่เจ้า” (เยเรมีย์ 29:11)

เรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้า คือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ (โรม 8:28)

เหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนแต่ก่อผลดีในที่สุด คำว่า “ผลดี” ในโรม 8:28 นี้ อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยทันทีในเวลานี้ แต่สุดท้ายมันจะนำไปสู่ผลปลายทางที่ดี ถ้าเรารักษาความเชื่อและความหวังใจในพระองค์ต่อไป

แผนงานของพระเจ้าอาจเกินความเข้าใจของเรา แต่เรารับรู้ได้เสมอว่าสุดท้ายแล้วจะเพื่อสิ่งดีบางอย่างที่ปลายทางเสมอ

ในสิ่งที่เราไม่รู้ ในอนาคตที่เรายังไม่แน่ใจ ในบางมุมที่เราไม่สามารถมองเห็น และในเรื่องที่เราอาจจะไม่เข้าใจ แต่พระเจ้าทรงทำงานอยู่เสมอ

มนุษย์อาจจะ Work from home เพื่อช่วยเหลือตัวเราเองและคนใกล้ตัว แต่เชื่อเถอะว่าในขณะเดียวกันนั้น พระบิดาผู้ทรงสถิตในฟ้าสวรรค์ก็ยังทรงทำงานบางอย่างเพื่อพวกเรา ขอบคุณพระเจ้า พระองค์ทรง Work from Heaven อยู่เสมอ

 

บทความ:  ทรงวุฒิ @เพจเท่าที่รู้
ภาพ:  Promise

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง