เพลง

พระนามช่างงดงาม (What A Beautiful Name) – Hillsong ภาษาไทย

“ไม่มีผู้ใดเทียบ ไม่มีผู้ใดเปรียบ พระเจ้าผู้ทรงครอบครองนิรันดร์”

What A Beautiful Name

เป็นบทเพลงที่เริ่มต้นด้วยการพูดถึงพระเยซูที่ทรงสร้างโลกนี้ร่วมกับพระบิดาและพระวิญญาณ จนถึงแผนการที่พระองค์ลงมาบนโลกเพื่อช่วยเราทุกคนให้พ้นจากความผิดบาปด้วยความรักของพระองค์ เราได้เห็นถึงความสวยงาม ความอัศจรรย์และฤทธิ์อำนาจทั้งสิ้นที่อยู่ในพระเยซู พระนามของพระองค์นั้นจึงสวยงามนิจนิรันดร์

 

เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ
Vocal : Brooke Ligertwood
Produced : Hillsong Music Publishing

เวอร์ชั่นภาษาไทย
Vocal : เต้น นรารักษ์
Produced : W501

 

 

ดาวน์โหลดเพลง คลิกที่นี่

 

เนื้อเพลง

 

VERSE 1:

พระวาทะดำรงในปฐมกาล

สถิตในผู้เป็นพระเจ้า

พระสิริที่ซ่อนในทุกๆสิ่ง

ได้เห็นในพระคริสต์ของเรา

 

CHORUS:

นามพระองค์นั้นช่างทรงงดงาม

นามพระองค์นั้นช่างทรงงดงาม

พระนามพระเยซู องค์ราชา

นามพระองค์นั้นช่างทรงงดงาม

และไม่มีใครเปรียบปาน

นามพระองค์นั้นช่างทรงงดงาม

พระนามพระเยซู

 

VERSE 2:

พระเยซูนำแผ่นดินสวรรค์มา

เพราะไม่ต้องการสวรรค์ว่างเปล่า

ความรักนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าบาปข้า

ไม่มีสิ่งใดจะแยกเรา

 

CHORUS 2:

นามพระองค์นั้นช่างอัศจรรย์

นามพระองค์นั้นช่างอัศจรรย์

พระนามพระเยซู องค์ราชา

นามพระองค์นั้นช่างอัศจรรย์

และไม่มีใครเปรียบปาน

นามพระองค์นั้นช่างอัศจรรย์

พระนามพระเยซู

 

BRIDGE:

ม่านพระวิหารขาด

ความตายไม่อาจต้านทาน

ความบาปและความตายต้องพ่ายแพ้ไป

สวรรค์ร้องเสียงก้องดัง

เพื่อถวายพระสิริ

เพราะพระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนม์

ไม่มีผู้ใดเทียบ

ไม่มีผู้ใดเปรียบ

พระเจ้าผู้ทรงครอบครองนิรันดร์

แผ่นดินพระสิริ

นั้นเป็นของพระองค์

พระนามพระองค์เหนือนามทั้งปวง

 

CHORUS 3:

นามพระองค์นั้นช่างทรงฤทธา

นามพระองค์นั้นช่างทรงฤทธา

พระนามพระเยซู องค์ราชา

นามพระองค์นั้นช่างทรงฤทธา

และไม่มีใครเทียบทาน

นามพระองค์นั้นช่างทรงฤทธา

พระนามพระเยซู

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง