เรื่องดีคำโดน

สิ่งที่รออยู่

สิ่งที่รออยู่

จอห์น แบรดฟอร์ด ผู้ปฏิรูปศาสนาที่มีความเชื่อในพระเจ้าชาวอังกฤษ ก่อนที่จะถูกประหารชีวิต 5 เดือนเพราะยืนหยัดในความเชื่อ เขาได้เขียนจดหมายไปหาเพื่อนของเขา เนื้อหาตอนหนึ่งในจดหมายได้บรรยายถึงสว่าราศีบนแผ่นดินสวรรค์ที่เขาคาดหวัง มีใจความว่า

“ผมมั่นใจ… แม้ขณะนี้ผมยังมีความต้องการอยู่ แต่ผมจะมีอย่างบริบูรณ์ที่นั่น

แม้ขณะนี้ผมยังหิวอยู่ แต่ผมจะอิ่มอย่างบริบูรณ์ที่นั้น

แม้ขณะนี้ผมยังอ่อนแออยู่แต่ผมจะได้รับการเติมเต็มที่นั่น

และแม้ผมจะถูกนับว่าเป็นคนตายที่นี่ แต่ที่นั้น ผมจะมีชีวิตอยู่อย่างมีสง่าราศีนิรันดร์

ที่นั้น คือ เมืองแห่งพระสัญญาของพระคริสต์

ผู้ที่ถูกจำจองอยู่จะได้รับเสรีภาพ

เป็นที่ที่มอบไว้สำหรับบุคคลที่ได้รับมงกุฏจากพระคริสต์

เป็นที่ที่แสงสว่างจะไม่เคยดับ

เป็นที่ที่สุขภาพจะไม่มีวันทรุดโทรม

เป็นที่ที่สง่าราศีไม่มีวันจืดจางลง

เป็นที่ที่ชีวิตจะไม่ต้องประสบกับความตาย

ไม่มีอันตราย มีแต่ความชื่นชมยินดี

มีเกียรติ

มีเสียงเพลง

และการขอบพระคุณแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ของเรา

สิ่งที่พระเยซูทรงเตรียมไว้ให้กับเราในแผ่นดินสวรรค์เป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าสิ่งใดทั้งหมด

 

ที่มา: Anonymous
ออกแบบภาพ :  Mantana

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง