บทความ

อะไรคือสิ่งที่คุณสนใจเป็นอันดับแรก เมื่อคุณตื่นขึ้นมา?

เมื่อคุณตื่นขึ้นมา สิ่งแรกที่คุณคิดถึงคืออะไร?
สิ่งแรกที่คุณอ่าน ดู หรือฟังคือ อะไร?

สิ่งนั้นคือสิ่งที่คุณสนใจ!

และสิ่งที่คุณสนใจนั้นจะกำหนดวิถีที่คุณคิด และทางที่คุณจะเดิน
รวมทั้งจะส่งผลกระทบ หรือเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณ!
————————-

สำหรับคำถามที่ว่าอะไรควรเป็นสิ่งแรกที่เราสนใจเมื่อตื่นขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นเวลาใดของวัน? คำตอบที่ชัดเจนก็คือ

“พระเจ้า” และ “พระวจนะของพระองค์”

“พระเจ้า” คือ “บุคคลแรก” ที่คุณควรจะให้ความสนใจเข้าหาเป็นอันดับแรกในแต่ละวันในชีวิตของคุณ เพื่อสนทนากับพระองค์

และ

“พระวจนะของพระองค์” ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ ควรเป็นสิ่งแรกที่คุณจะอ่าน หรือฟัง เพื่อรับทราบและเข้าใจถึงน้ำพระทัย และพระประสงค์ที่ดีของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเรา และลงมือปฏิบัติตามด้วยความรักและความเชื่อฟัง

“สิ่งแรกที่คุณทำเมื่อตื่นขึ้นมา คือ กล่าวขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันใหม่หรือไม่?”
(When I wake up every morning, I thank God for the new day.)
F. Sionil Jose

ผมทำทุกวัน!

ทำไมถึงควรทำเช่นนั้นนะหรือ?
————————-

ก็เพราะผมตระหนักแล้วว่า แต่ละวันของชีวิต รวมทั้งลมหายใจ สุขภาพ สติปัญญา ครอบครัว คริสตจักร ญาติมิตร และ อื่นๆ ล้วนเป็นของขวัญมาจากพระเจ้า ในแต่ละวัน
ที่ไม่รู้เลยว่าจะมีอีกในวันพรุ่งนี้ หรือไม่?

แต่ที่ผมรู้ก็คือ คนที่สนใจแสวงหาพระเจ้า ก่อนสิ่งอื่นใด ไม่เพียงแต่จะไม่ขาดสิ่งจำเป็นพื้นฐานใดๆ ของชีวิต

และพระเจ้าจะทรงกระทำให้มากยิ่งกว่านั้นด้วยพระคุณ นั่นคือพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงที่เราจำเป็นหรือต้องการให้อีก

ซึ่งจะเป็นจริงดังที่องค์พระเยซูคริสต์ตรัสว่า

“แต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า
และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน
แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงนี้ให้”
มัทธิว 6:33
————————-

เมื่อวาน คุณแสวงหา ใคร หรือ สิ่งใดเป็นสิ่งแรก?
แล้ววันนี้ล่ะ คุณแสวงหาอะไรเป็นอันดับแรก?

พระวจนะของพระเจ้าเตือนสติเราให้ สนใจ คำสั่งสอนของพระวจนะของพระเจ้า อย่างใส่ใจ แล้วเราจะพบของดี นั่นคือ ความเจริญรุ่งเรือง!

การเข้าหาพระเจ้าและมีเวลารับฟังพระองค์ตรัสกับเราผ่านทางพระวจนะของพระองค์และการมีโอกาสได้ทูลความปรารถนาของเราทุกอย่างต่อพระองค์อย่างไร้ข้อจำกัด
จะทำให้เรารู้จักพระองค์ควบคู่ไปกับความผูกพันอันสนิทสนมกับพระองค์มากยิ่งขึ้น

อันจะทำให้เราไว้วางใจในการทรงนำ และการจัดเตรียมของพระองค์ ช่วย “ลด” และ “ยุติ” ความกระวนกระวาย ความวิตกกังวล หรือความกลัวในชีวิตของเราลง และทำให้ชีวิตของเรามีความสุขสบาย

คือมีสันติสุข และมีความชื่นชมยินดีได้อยู่ตลอดเวลาในทุกสถานการณ์ชีวิตของเรา
จนเป็นจริงดังคำกล่าวที่ว่า

“คนที่มอบทุกสิ่งไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้า
ในไม่ช้าจะได้เห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าในทุกๆสิ่ง!”
(Those who leave everything in God’s hand
will eventually see God’s hand in everything.)
————————-

และนี่คือพรอันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้แก่เรา และทุกคนที่สนใจในการแสวงหาพระองค์ และพระวจนะของพระองค์ก่อนสิ่งอื่นใดในชีวิตของเรา

“การอ่านพระวจนะของพระเจ้า และอธิษฐานต่อพระองค์
ไม่ได้เปลี่ยนแปลงพระเจ้า แต่จะเปลี่ยนชีวิตของผู้ที่อ่านและอธิษฐานต่อพระองค์!”
(Prayer does not change God, but it changes him who prays.)
Soren Kierkegaard

บัดนี้ คุณสนใจแสวงหาของดีที่จะนำการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเดิม และความเจริญรุ่งเรืองมาให้แก่ชีวิตและการงานของคุณ เป็นสิ่งแรกของวันนี้ แล้วหรือยัง?

…แล้วทำไมยังชักช้า และไม่ลงมือทำ?
————————-

“บุคคลผู้สนใจในพระวจนะจะพบของดี และคนที่วางใจในพระเจ้าจะสุขสบาย”
สุภาษิต 16:20 TH1971

“ผู้ใส่ใจพระวจนะ จะเจริญรุ่งเรือง และคนที่วางใจในพระยาห์เวห์จะสุขสบาย”
สุภาษิต 16:20 THSV11

 

บทความ:  อ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
ภาพ: Danielle MacInnes on Unsplash
ออกแบบ:  Zippy

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง