รูปภาพ

สิ่งที่คุณหว่านลงไป

สิ่งที่คุณหว่านลงไป

“สิ่งที่คุณเก็บเกี่ยวคือสิ่งที่คุณหว่านลงไป” จงหว่านในสิ่งที่เป็นฝ่ายวิญญาณ และรอดูผลที่เกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์ที่พระเจ้าจะเก็บเกี่ยวในชีวิตของคุณ

 

คำคม : DailyHope
ออกแบบภาพ :  Mantana

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง