เรื่องดีคำโดน

มนุษย์ คือ อะไร ?

มนุษย์คืออะไร

อาจมีการให้ความหมายของความเป็นมนุษย์ที่แตกต่างกันออกไป

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายคำว่า “มนุษย์” คือ สัตว์ที่รู้จักใช้เหตุผล สัตว์ที่มีจิตใจสูง

ชาร์ลส ดาร์วิน เจ้าของทฤษฏีวิวัฒนาการที่เชื่อว่ามนุษย์วิวัฒนาการมาจากลิง กล่าวว่า “มนุษย์ คือ อุบัติเหตุของธรรมชาติที่มืดบอด”

ซิกมั่น ฟรอยด์ นักจิตวิทยาผู้มีชื่อเสียง กล่าวว่า “มนุษย์เป็นส่วนผสมระหว่างความปรารถนาที่รู้ตัว (conscious) และความปรารถนาจากจิตใต้สำนึก (unconscious)”

ในช่วงท้ายของชีวิต ฟรอยด์ก็จบชีวิตลงอย่างขมขื่นและเศร้าโศก โดยได้เขียนไว้ว่า “ผมได้พบสิ่งดีในการเป็นมนุษย์น้อยเหลือเกิน จากประสบการณ์ของผมแล้ว… มนุษย์ก็เป็นเพียงสิ่งไร้ค่า”

แต่ไม่ว่าแต่ละคนจะให้ความหมายอย่างไรก็ตาม ในสายพระเนตรพระเจ้าแล้ว มนุษย์ทุกคนมีคุณค่า

 

ที่มา :  Anonymous
ออกแบบภาพ :  Sinn

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง