รูปภาพ

ที่ใดมีรัก

ที่ใดมีรัก ที่นั่นพระเจ้าทรงสถิตอยู่
Where Love is, God is. | Henry Drummond

 

คำคม:  เฮนรี่ ดรัมมอนด์
คลังภาพ:  Jez Timms on https://unsplash.com
ออกแบบภาพ:  Zippy

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง