ดาวน์โหลด

แบ๊บติสต์คือใคร

หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมเนื้อหาการสัมมนาพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปีการสถาปนา โรงเรียนคริสต์ศาสนศาสตร์แบ๊บติสต์ หัวข้อ “แบ๊บติสต์คือใคร” (Who are Baptists) ทางสถาบันได้เชิญ ดร. สตีเฟน แทม ศิษยาภิบาล Castle Peak Baptist Church ในฮ่องกงมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง