รูปภาพ

ผู้ที่ถูกเรียก

ผู้ที่ถูกเรียก

God doesn’t call the prepared. God prepares the called.

พระเจ้าไม่ได้เรียกผู้ที่เพียบพร้อม แต่ทรงเตรียมพร้อมผู้ที่ถูกเรียก

 

คำคม : Craig Groeschel
ภาพ :  Christian Chen on Unsplash
ออกแบบภาพ :  Zippy

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง