บทความ

ใครคือกำลังใจของคุณ?

คุณเคยอยู่ในภาวะขาดแคลนกำลังใจบ้างไหม?
คุณเคยมีจิตใจทุกข์โศก และจิตวิญญาณขมขื่นบ้างไหม?
คุณเคยทำอะไรแบบไม่รู้จักคิดและโง่เขลาบ้างหรือไม่?

แต่กระนั้น คุณก็ยังไม่ยอมละทิ้งพระเจ้า ไปไหน
และคุณสัมผัสได้ว่า พระเจ้า ทรงยึดคุณไว้ และนำคุณก้าวต่อไปด้วยคำปรึกษาของพระองค์ และทำให้คุณได้รับเกียรติยศ บ้างไหม?

คุณเคยรู้สึกอย่างนี้ไหมว่า…
ไม่มีใครในโลกนี้ ที่คุณพึ่งได้จริงๆ
ไม่มีใครในโลกนี้ ที่สามารถอยู่กับคุณได้ตลอดเวลา
ไม่ว่าจะเป็นยามใด หรือในสถานการณ์ใดของชีวิต
หรือแม้แต่ในยามที่ร่างกายคุณกำลังเสื่อมถอย หรือเจ็บป่วย
และจิตใจของคุณกำลังจะวายไป

จนกระทั่งคุณได้พบและรู้จักกับ พระเจ้า
ผู้ทรงเป็นพลังใจของคุณ
และพระองค์ได้ทรงประทานกำลังใจให้แก่คุณ
ทำให้คุณไม่รู้สึกกังวล หรือกลัว อะไร หรือ ใคร อีกต่อไป
และคุณไม่ประสงค์สิ่งใดอีกเลย
นอกจาก พระองค์!

คุณจึงสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้ คือ

  1. คุณไม่คิดสั้น เพราะมั่นใจว่าคุณมีคุณค่าและสำคัญสำหรับพระเจ้าผู้ทรงรักคุณอย่างที่คุณเป็น ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสภาพใด จะโง่เขลา หรือเคยทำอะไรแบบสิ้นคิดมาก่อนก็ตาม
  2. คุณไม่น้อยใจ หรือท้อใจ หรือหมดกำลังใจอย่างง่ายๆ เพราะคุณสัมผัสได้ว่าพระเจ้าทรงห่วงใยคุณและสถิตอยู่กับคุณเสมอในทุกสภาวการณ์
  3. คุณไม่หวั่นกลัวเมื่อเผชิญกับการทดสอบจากพระเจ้า หรือการทดลองจากมาร
    เพราะคุณเชื่อว่าพระเจ้าไม่ละทิ้งคุณ แต่จะช่วยคุณหรือมีทางออกให้ และมีรางวัลเตรียมไห้คุณเมื่อคุณผ่านมันไปได้
  4. คุณจะเป็นพรต่อคนอื่นด้วยการให้กำลังใจแก่ทุกคนที่คุณได้เจอะเจอในแต่ละวัน
    ด้วยสิ่งที่คุณได้รับมาจากพระเจ้า

…และสิ่งแรกที่คุณตั้งใจจะทำอย่างกระตือรือร้น เมื่อคุณตื่นขึ้นมาในแต่ละวัน ก็คือ
คุณจะเข้าหาและเข้าใกล้ชิดสนิทกับพระเจ้า อย่างมีวินัย
เพื่อจะรับพระพรแห่งความรักใหม่สด และรับกำลังใหม่
ทั้งฝ่ายกาย จิต และ วิญญาณ จากพระองค์ อย่างเต็มเปี่ยม!

… คุณมีเคล็ดลับแห่งกำลังใจเช่นนี้ ไหมครับ?

“นอกจากพระองค์ ข้าพระองค์ไม่มีผู้ใดในฟ้าสวรรค์
นอกจากพระองค์แล้ว ข้าพระองค์ไม่ประสงค์สิ่งใดในโลก
ร่างกายและจิตใจของข้าพระองค์จะวายไป
แต่พระเจ้าทรงเป็นกำลังใจและเป็นมรดกส่วนของข้าพระองค์เป็นนิตย์”
(สดุดี 73:25-26)

 

บทความ:  ThongChaiBSC
ออกแบบภาพ:  Panchanok

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง