เพลง

ดั่งที่เรียกข้าเป็น – Hillsong ภาษาไทย

“ข้าคือผู้ใดที่องค์ราชา จะต้อนรับข้า”

“Who You Say I Am” by Hillsong Worship has now been translated in Thai for the very first time. This song has been sung by millions of people around the world, we pray this song points people to Jesus in the beautiful Thai language.

“ดั่งที่เรียกข้าเป็น” เพลงแรกของ Hillsong Worship ที่ได้รับการแปลเป็นภาษาไทย จากต้นฉบับที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามจากผู้คนหลายล้านคนทั่วโลก และบทเพลงนี้ในรูปแบบภาษาไทยจะพาผู้คนมากมายได้รู้จักพระเยซู

 

 

ดาวน์โหลดเพลง คลิกที่นี่

 

เนื้อเพลง

ข้าคือผู้ใดที่องค์ราชา
จะต้อนรับข้า
ข้าหลงไปแต่ทรงนำข้ากลับ
โอ้ ความรักเพื่อข้า
โอ้ ความรักเพื่อข้า

ผู้ที่ทรงไถ่ไว้
ได้รับความเป็นไท
ข้าเป็นลูกพระเจ้า
โอ้ ข้าเป็น

พระองค์ช่วย
ทำให้ข้าเป็นไท
พระคุณยิ่งใหญ่
เมื่อข้ายังติดอยู่ในความบาป
เยซูตายเพื่อข้า
พระองค์ตายเพื่อข้า

ผู้ที่ทรงไถ่ไว้
ได้รับความเป็นไท
ข้าเป็นลูกพระเจ้า
โอ้ ข้าเป็น
บ้านของพระบิดา
มีที่สำหรับข้า
ข้าเป็นลูกพระเจ้า
โอ้ ข้าเป็น

ข้าถูกเลือกไว้
ไม่ทอดทิ้งไป
ข้าเป็นดั่งที่เรียกข้าเป็น
ทรงเคียงข้างข้า
ไม่ขัดขวางข้า
ข้าเป็นดั่งที่เรียกข้าเป็น

ผู้ที่ทรงไถ่ไว้
ได้รับความเป็นไท
ข้าเป็นลูกพระเจ้า
โอ้ ข้าเป็น
บ้านของพระบิดา
มีที่สำหรับข้า
ข้าเป็นลูกพระเจ้า
โอ้ ข้าเป็น

ข้าถูกเลือกไว้
ไม่ทอดทิ้งไป
ข้าเป็นดั่งที่เรียกข้าเป็น
ทรงเคียงข้างข้า
ไม่ขัดขวางข้า
ข้าเป็นดั่งที่เรียกข้าเป็น

ข้าถูกเลือกไว้
ไม่ทอดทิ้งไป
ข้าเป็นดั่งที่เรียกข้าเป็น
ทรงเคียงข้างข้า
ไม่ขัดขวางข้า
ข้าเป็นดั่งที่เรียกข้าเป็น

ข้าถูกเลือกไว้
ไม่ทอดทิ้งไป
ข้าเป็นดั่งที่เรียกข้าเป็น
ทรงเคียงข้างข้า
ไม่ขัดขวางข้า
ข้าเป็นดั่งที่เรียกข้าเป็น

ข้าถูกเลือกไว้
ไม่ทอดทิ้งไป
ข้าเป็นดั่งที่เรียกข้าเป็น
ทรงเคียงข้างข้า
ไม่ขัดขวางข้า
ข้าเป็นดั่งที่เรียกข้าเป็น

ผู้ที่ทรงไถ่ไว้
ได้รับความเป็นไท
ข้าเป็นลูกพระเจ้า
โอ้ ข้าเป็น
บ้านของพระบิดา
มีที่สำหรับข้า
ข้าเป็นลูกพระเจ้า
โอ้ ข้าเป็น

 

Words and Music by Ben Fielding & Reuben Morgan
© 2017 Hillsong Music Publishing
CCLI: 7106956

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง