รูปภาพ

ความเชื่อกับ “Wifi”

“ความเชื่อก็คล้ายๆ กับ Wifi ที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่ก็มีพลังเพียงพอในการเชื่อมต่อกับเรา

 

คำคม/ภาพ/ออกแบบภาพ:  พร้อมมิตร

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง