รูปภาพ

พระ​เจ้า​จะ​ทรง​ตอบ

พระ​เจ้า​จะ​ทรง​ตอบ

แล้ว​เจ้า​จะ​ทูล และ​พระ​เจ้า​จะ​ทรง​ตอบ เจ้า​จะ​ร้อง​ทูล และ​พระ​องค์​จะ​ตรัส​ว่าเรา​อยู่​นี่

อิสยาห์ 58:9

 

ภาพ :  Daniel Morris on Unsplash
ออกแบบภาพ :  Nan Tharinee

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง