เรื่องดีคำโดน

สุนัขป่าในคราบแกะ

สุนัขป่าในคราบแกะ

สุนัขป่าตัวหนึ่งอยากกินแกะในฝูงมาก แต่แม้พยายามวันแล้ววันเล่า ก็ไม่สามารถกินแกะเหล่านั้นได้เพราะมีผู้เลี้ยงแกะคอยเฝ้าดูอยู่ทุกเวลา

จนกระทั่งวันหนึ่ง สุนัขป่าได้พบหนังแกะที่ถูกผู้เลี้ยงลอกออกทิ้งไว้ มันจึงเอามาสวมและปลอมเป็นแกะ เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของฝูง มันใช้ชีวิตร่วมกับแกะนั้น จนแกะเหล่านั้นตายใจ

เมื่อใดที่ผู้เลี้ยงเผลอ มันก็จะนำแกะเดินตามมันออกไปนอกฝูง แล้วจับกินทีละตัว ทำเช่นนี้ร่ำไปเมื่อสบโอกาส

 

ที่มา  :  Anonymous
ภาพ  :  Tohoe, Monika Kubala
ออกแบบภาพ  :  Panchanok

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง