รูปภาพ

สิ่งมหัศจรรย์ในชีวิตของเรา

สิ่งมหัศจรรย์ในชีวิตของเรา

เมื่อเรากลับมาอธิษฐาน ด้วยความทุ่มเทและแสวงหาพระเจ้าสุดใจ และเราถูกต้องต่อหน้าพระเจ้า และถูกต้องต่อหน้าคนอื่น พระเจ้าสามารถทำสิ่งมหัศจรรย์ในชีวิตของเรา

 

คำคม :  Alex Kendrick – War Room
ออกแบบภาพ :  Nan Tharinee

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง