รูปภาพ

งานของพระเจ้า

งานของพระเจ้า

งานของพระเจ้า ทำด้วยวิธีของพระเจ้า จะไม่ขาดการสนับสนุนจากพระองค์

“God’s work done in God’s way will never lack God’s supplies.”

 

คำคม :  Hudson Taylor
ภาพ :  Shane Rounce on Unsplash
ออกแบบภาพ : rainniedesign

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง