บทความ

วิทยาศาสตร์สรุปแล้ว ชีวิตคนขับเคลื่อนด้วยจิตใต้สำนึก

การทำงานของจิตใต้สำนึก

ดร.บรูซ ลิปตัน (Dr.Bruce Lipton) ศาสตราจารย์ชีววิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านเซลล์ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด พูดถึงการทำงานของ จิตสำนึก (conscious mind) และ จิตใต้สำนึก (unconscious mind) โดยบอกว่า

“จิตสำนึก” คือ ส่วนที่คิดเพื่อสร้างไอเดียใหม่ออกมาจากกล่องเดิม แต่ “จิตใต้สำนึก” จะทำงานผ่านโปรแกรมที่ถูกกำหนดไว้ เหมือนซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เต็มไปด้วยฐานข้อมูลพฤติกรรมที่เก็บไว้ ซึ่งส่วนใหญ่ถูกกำหนดไว้ก่อนอายุ 6 ขวบ

จิตใต้สำนึกควบคุม 95% ของกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ขณะที่จิตสำนึกควบคุมเพียง 5% เท่านั้น ซึ่งที่จริง 5% นั่นเป็นระดับของพวกคนที่ตื่นตัวในการใช้ชีวิต แต่คนส่วนใหญ่ทำงานด้วยจิตสำนึกเพียงแค่ 1% นี่คือเหตุผลที่ความคิด การตัดสินใจ อารมณ์ ความรู้สึก และการกระทำส่วนใหญ่ของชีวิตเราถูกตอบสนองตามโปรแกรมอัตโนมัติ (หรือที่เราเรียกว่า ตามสัญชาตญาณ)

ดร. ลิปตันยังกล่าวอีกว่า จิตใต้สำนึกประมวลผมข้อมูลด้วยความเร็ว 40 ล้านบิตต่อวินาที ในขณะที่จิตสำนึกประมวลผลที่ความเร็วเพียง 40 บิตต่อวินาที หมายความว่าจิตใต้สำนึกส่งผ่านข้อมูลเร็วกว่าจิตสำนึก 1 ล้านเท่า ดังนั้นจิตใต้สำนึกจึงมีพลังมากกว่าและเป็นตัวกำหนดวิถีชีวิตส่วนใหญ่ของเรา

การพยายามคิดแง่บวก คือ การพยายามเปลี่ยนที่จิตสำนึก ซึ่งมีพลังไม่เท่าการเปลี่ยนจิตใต้สำนึก การที่เราเปลี่ยนโปรแกรมจิตใต้สำนึกได้ เราก็เปลี่ยนสิ่งที่ทรงพลังต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิต ดร.ลิปตันได้แนะนำวิธีการโปรแกรมจิตใต้สำนึกใหม่ว่า ทำได้โดยการสงบใจและจดจ่อ

สำหรับคริสเตียน เรารู้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นได้ผ่าน ช่วงเวลาการเฝ้าเดี่ยว การพักสงบ และนมัสการพระเจ้า เมื่อเราได้จดจ่อและพักสงบ เราก็เข้าสู่ช่วงเวลาชำระล้างจิตใจและจิตใต้สำนึกของเราใหม่ให้สะอาด เกิดกระบวนการจัดระบบระเบียบโปรแกรมอัตโนมัติที่อยู่ภายในใหม่ เราจึงมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากภายใน จิตใจที่ดี ก็จะผลิตสิ่งที่ดีออกมา

* บทความที่ช่วยให้เข้าใจการทำงานของสมองมากขึ้น:  จะลบภาพลามกออกจากสมองได้อย่างไร

 

ที่มา:  Your unconscious mind is running your life!
คลังภาพ:  Peter Sjo on Unsplash
ออกแบบภาพ:  Nan Tharinee

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง