รูปภาพ

นมัสการเปลี่ยนหัวใจให้จดจ่อที่ ‘พระเจ้า’

เมื่อเรานมัสการพระเจ้า ปัญหาไม่ได้หายไป แต่มุมมองต่อปัญหาของเราเปลี่ยนไป เพราะการนมัสการเปลี่ยนหัวใจที่จดจ่อกับ ‘ปัญหา’ ไปเป็นการจดจ่อที่ ‘พระเจ้า’

 

คลังภาพ:  Alexander Lam on Unsplash

ออกแบบภาพ:  Nan Tharinee

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง