รูปภาพ

คุ้มค่าที่เราจะเดิน

คุ้มค่าที่เราจะเดิน

“พระเจ้าไม่เคยตรัสว่าหนทางที่เราเดินจะง่ายดาย แต่ทรงสัญญาว่าปลายทางที่จะไปถึงนั้นคุ้มค่าที่เราจะเดิน”

 

คำคม :  Max Lucado
ภาพ :  AJ Yorio on Unsplash
ออกแบบภาพ :  Panchanok

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง