เรื่องดีคำโดน

เหรียญที่คู่ควร

เหรียญที่คู่ควร

ครั้งหนึ่ง ระหว่างที่ขบวนเสด็จของกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชได้ผ่านถนนในเมือง

มีขอทานคนหนึ่งได้มาขอทาน ขอทานคนนั้นยากจนมาก และไร้ซึ่งเกียรติเมื่อเทียบกับจักรพรรดิ์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างอเล็กซานเดอร์

แต่กษัตริย์อเล็กซานเดอร์กลับโยนถุงเงินที่มีเหรียญทองมากมายให้แก่ขอทานคนนั้น

ทหารที่ติดตามเห็นดังนั้นจึงถามกษัตริย์อเล็กซานเดอร์ด้วยความแปลกใจว่า “ฝ่าพระบาท เพียงแค่ขอทานจนๆคนหนึ่ง ให้เพียงเหรียญทองแดงเหรียญเดียวก็สมกับฐานะของขอทานแล้ว เหตุจึงต้องให้เหรียญทองด้วย”

กษัตริย์อเล็กซานเดอร์ตอบว่า “เหรียญทองแดงอาจสมกับฐานะของขอทาน แต่การให้เหรียญทองนั้นสมกับฐานะของอเล็กซานเดอร์ผู้ยิ่งใหญ่”

ใจกรุณาจึงเป็นคุณธรรมของตัวผู้ให้ ที่มิได้ขึ้นกับว่าผู้รับนั้นจะคู่ควรหรือไม่

 

ที่มา : Anonymous
ออกแบบภาพ :  Nan Tharinee

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง