รูปภาพ

อดทนผิดเรื่อง

เราสามารถอดทนอยู่กับเรื่องที่ทำให้ชีวิตยากลำบาก
แต่กลับไม่ยอมอดทนกับเรื่องที่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้น
#อดทนผิดเรื่อง

คำคม:  JK
ภาพ:  pedro-mac-RSzLBGNUKLk On Unsplash
ออกแบบภาพ:  Zippy

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง