รูปภาพ

ความรักเริ่มที่ตัวคุณ

ความรักเริ่มที่ตัวคุณ

No one should treat you better than you treat yourself. Love starts with you.

ไม่มีใครดูแลคุณได้ดีเท่าตัวคุณดูแลตัวเอง ความรักเริ่มที่ตัวคุณ..

“จงรักเพื่อนบ้าน เหมือนรักตนเอง”

 

คำคม : Tony Gaskins
ภาพ : Emmanuel Phaeton on Unsplash
ออกแบบภาพ : Zippy

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง