รูปภาพ

เพราะทรงเป็นความหวัง เราจึงอธิษฐาน

ทรงเป็นความหวัง

เพราะสิ้นหวัง บางคนจึงอธิษฐาน
เพราะมีหวัง บางคนจึงอธิษฐาน
แต่เพราะทรงเป็นความหวัง เราทุกคนจึงอธิษฐาน

 

คำคม:  JK
ภาพ:  Amaury Gutierrez on Unsplash
ออกแบบภาพ:  Zippy

 

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง