รูปภาพ

You can do until you try

You can do until you try

You never know what you can do until you try.
คุณไม่มีทางรู้ว่าสามารถทำอะไรได้ จนกว่าจะได้ลองทำ

คำคม : Frederick Marryat
ภาพ : Brian Patrick Tagalog on Unsplash
ออกแบบภาพ : rainniedesign

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง