รูปภาพ

เราเป็นพระเจ้าของเจ้า

เราเป็นพระเจ้าของเจ้า

อย่าขยาด เพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้า เราจะเสริมกำลังเจ้า เราจะช่วยเจ้า
อิสยาห์ 41:10

 

ภาพ :  Miguel Bruna on Unsplash
ออกแบบภาพ :  rainniedesign

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง