Resource Scripture: มัทธิว 15:1-20

3 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

การเปลี่ยนความปรารถนาส่วนลึก

ผมเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับ เทปลดความอ้วน เทปนี้ถูกบันทึกเสียงในคลื่นความถี่ที่หูไม่ได้ยิน ...

ใจเปลี่ยน กายเปลี่ยน

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ (ม.ค. 2012) อ้างอิงบทสัมภาษณ์จากจิตแพทย์ชาวอังกฤษว่าปัจจุบันสถิติการเสพติดทางเพศเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม ...

นาฬิกาที่หยุดเดิน

วันหนึ่ง ผมพบว่านาฬิกาเรือนหนึ่งที่ภรรยาซื้อให้ผมได้ไม่นาน มันกลับหยุดเดิน เมื่อไปร้านซ่อมก็พบว่าปัญหาไม่ใช่เพราะแบตเตอรี่หมด ...