Resource Scripture: มัทธิว 16:1-12

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

ตัวอย่าง Top Five โรคระบาดร้ายแรงของโลก

5 อันดับของหายนะจากโรคระบาดที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์โลก ได้แก่ อันดับที่ 5 การระบาดครั้งที่สามของกาฬโรค ...