Resource Scripture: มัทธิว 3:1-12

3 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

มั่นคงแม้สูญเสีย

ในเดือนมกราคม ปี 1999 ที่ผ่านมา ได้เกิดโศกนาฏกรรมจากเหตุการณ์ข่มเหงคริสเตียนจนถึงแก่ความตายที่ประเทศอินเดีย ...

ก่อนจะฟังคำพยานที่เป็นคำพูด

ระหว่างสงครามกลางเมืองของประเทศอเมริกา แชปเพลน (Chaplain) คริสเตียนผู้รักพระเจ้าคนหนึ่ง ได้อาสาตัวไปช่วยรักษาทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการสงคราม ครั้งหนึ่งเขาพบทหารที่บาดเจ็บ ...

วิธีรักษาเสื้อ

มีชายหนุ่มผู้หนึ่งมาฝึกบำเพ็ญพรตกับอาจารย์ผู้โด่งดัง หลังจากฝึกมาได้หลายปี อาจารย์เห็นว่าศิษย์มีความสามารถแก่กล้าแล้ว ...