Resource Scripture: มัทธิว 5:1-12

2 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

เหรียญที่คู่ควร

ครั้งหนึ่ง ระหว่างที่ขบวนเสด็จของกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชได้ผ่านถนนในเมือง มีขอทานคนหนึ่งได้มาขอทาน ...

ความสุขที่แท้จริง

ชายคนหนึ่งประสบความสำเร็จในการงาน ร่ำรวยมหาศาลและเป็นที่นับหน้าถือตาของคนในสังคม ชีวิตที่ดูเหมือนจะไม่ขาดอะไรเลย ...