Resource Scripture: มัทธิว 6:1–8

2 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

อ๋อเหรอคะ

บนเครื่องบินโดยสาร สาวเปรี้ยวคนหนึ่งแต่งตัวไฮโซใส่เพชรทองมากมาย ได้พูดคุยกับสาวเรียบร้อยอีกคนหนึ่งซึ่งแต่งตัวเรียบง่าย สาวเปรี้ยว ...