Resource Scripture: มัทธิว 6:19-24

5 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

มือที่ว่างเปล่า

กษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชได้กำชับไว้ก่อนสิ้นพระชนม์ว่า ให้ฝังพระองค์โดยให้มือโผล่ขึ้นมาให้คนเห็น ...

ไม่ลำบากใจ

ชายหนุ่มคนหนึ่ง มาหาศิษยาภิบาลและพูดถึงพันธสัญญาที่ตั้งใจจะทำกับพระเจ้าว่าจะถวายสิบลดของรายได้อย่างสัตย์ซื่อทุกเดือน เวลานั้นเขายังหนุ่มและไม่ร่ำรวยแต่อย่างใด ...