Resource Scripture: มัทธิว 6:9-15

3 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

เสียงอธิษฐานของเด็กชาย

เด็กชาย 2 พี่น้อง ใช้เวลาก่อนนอนค่ำคืนวันหนึ่ง อธิษฐานร่วมกับคุณตาคุณยาย เด็กคนน้องก็อธิษฐานตะโกนเสียงดังขึ้นมาว่า ...

เชื่อแล้วหาย

จากผลการสำรวจความคิดเห็นของแพทย์โดยแพทยสภาของประเทศอเมริกา ชี้ให้เห็นว่า แพทย์จำนวน 99% เชื่อว่าการมีความเชื่อนั้นจะส่งผลต่อการเยียวยารักษาโรค ...