Resource Scripture: มัทธิว 7:1-6

2 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

คุกกี้ใคร

หญิงสาวอยู่ที่สนามบินคืนหนึ่ง อีกหลายชั่วโมงกว่าจะถึงเวลาบิน จึงเข้าร้านซื้อหนังสือเสร็จและแวะซื้อคุกกี้ไว้กินไปพลาง ...

การตัดสินใจ

สมมุติว่าในวันหนึ่งขณะที่เราขับรถสปอรต์สุดหรู ขณะนั้นฝนตกแรงมาก เราเหลือบไปเห็นคน 3 คนที่กำลังติดฝน คนแรกเป็นหมอที่เคยรักษาโรคหัวใจของเราเป็นบุคคลที่มีพระคุณต่อเรามาก คนที่สองเป็นคนที่ป่วยมากต้องการไปโรงพยาบาลด่วน และคนที่สามเป็นคนที่เราประทับใจและอยากคุยด้วยมาก แต่รถของเราจุคนได้อีกแค่ ...