Resource Scripture: มัทธิว 7:7-12

3 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

หนองน้ำที่อุดตัน

หนองน้ำแห่งหนึ่ง มีน้ำใสสะอาด ฝูงปลาแหวกว่าย สร้างความรื่นรมย์แก่ผู้ที่ไปเยี่ยมชม จนกระทั่งวันหนึ่ง ...

อย่าด่วนตัดต้นไม้ในหน้าหนาว

ครั้งหนึ่งในฤดูหนาว โรเบิร์ต ชูลเลอร์ (Robert Schuller) ไปเยี่ยมบ้านของคุณพ่อของเขา และได้พบต้นไม้ที่ตายซากอยู่ต้นหนึ่งที่สวนหลังบ้าน ...