Resource Scripture: มัทธิว 9:18-26

3 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

ลูกสาวบนหลังคาบ้านที่กำลังไหม้ไฟ

เด็กหญิงคนหนึ่งปีนขึ้นไปบนหลังคาบ้านซึ่งกำลังถูกเพลิงไหม้ ควันไฟพวยพุ่งขึ้นจนเขาเกิดความกลัว เสียงพ่อตะโกนขึ้นมาจากสนามหน้าบ้าน ...

อย่านำเครื่องคิดเลขเข้าห้องประชุม

ชาร์ลส เอฟ. เคทเทอริ่ง เล่าประสบการณ์ทำงานของเขาให้ฟังว่า “สมัยที่ผมยังเป็นหัวหน้าฝ่ายวิจัยของบริษัทเจเนอรัล ...