Resource Series: ไขข้อพระคัมภีร์

3 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

ผู้หญิงรอดได้ด้วยการมีบุตร – Woman Saved through Childbearing

คำพูดนี้ฟังดูน่าประหลาดจริงๆ "ผู้หญิงจะรอดได้ด้วยการมีบุตร" เปาโลคิดอะไรอยู่เมื่อกล่าวเช่นนั้น ความรอดเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระเจ้าประทานให้กับมวลมนุษยชาติ  ...

จงให้ผู้หญิงอยู่เงียบๆ ในคริสตจักร – Women Should Keep Silent in Church

พระคัมภีร์สั่งให้ผู้หญิงต้องอยู่เงียบๆ ในคริสตจักรหรือไม่? เปาโลหมายความเช่นไรเมื่อกำชับเช่นนั้น?

โกรธได้ แต่อย่าทำบาป – Be Angry and Do Not Sin

ความโกรธเป็นบาปหรือไม่  เป็นไปได้หรือไม่ที่จะโกรธอย่างไม่บาป  ทำไมคนถึงโกรธ  เราจะจัดการกับความโกรธของเราอย่างไร  ...