Resource Series: Christ's Love

3 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

Love Is and Isn’t (ตอนที่ 3/3)

ความรักไม่หยาบคาย ความหยาบคายเป็นสิ่งที่ไม่มีมาตรฐานแน่นอน ที่กล่าวเช่นนี้เพราะแต่ละวัฒนธรรมมีแนวความคิดเรื่องมารยาทสังคมที่แตกต่างกัน ...

Love Is and Isn’t (ตอนที่ 2/3)

ความรักไม่อวดตัว ถ้าเปรียบการไม่อิจฉาเป็นเด็กที่นั่งอยู่บนไม้กระดกฝั่งหนึ่ง การไม่อวดตัวก็เป็นเด็กอีกคนที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้าม ...

Love Is and Isn’t (ตอนที่ 1/3)

ความหมายของคำว่า “รัก” เป็นสิ่งที่มนุษย์พยายามค้นหา พยายามที่จะเข้าใจ และพยายามที่จะบรรยายด้วยถ้อยคำต่างๆ ตั้งแต่สมัยโบราณกาลมาจนถึงปัจจุบัน ...