Resource Series: The12

4 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

The12 EP-12 พี่แชมป์ สิทธิโชค เสรีธรณกุล

คนมีเงินหนึ่งล้าน ก็อยากมีสองล้าน พอมีสองล้านก็อยากมีเป็นสิบล้านแล้วก็อยากมีไปเรื่อยๆ สุดท้ายก็พัง ตอนนั้นผมไม่เข้าใจว่าการเติมเต็มที่แท้จริงไม่สามารถมาจากสิ่งที่อยู่ภายนอกแต่ต้องมาจากข้างใน ความสุข ความรักที่ผมพยายามไล่คว้ามาทั้งชีวิต…ไม่สามารถเทียบความสุขกับการที่ผมได้กลับมาหาพระเยซูคริสต์ได้เลย

The12 EP-11 พี่อีฟ จริยา มุ่งวัฒนา

โลกโฟกัสในสิ่งที่เราทำ มากกว่าสิ่งที่เราเป็น และคาดหวังว่าเราทำอะไร และสิ่งนั้นทำให้เขาพอใจไหม แต่ความพอใจของพระเจ้า ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถ หรือสิ่งที่เราทำ แต่พระองค์สนใจในสิ่งที่เราเป็น