Tag: กรุณา

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

เหรียญที่คู่ควร

ครั้งหนึ่ง ระหว่างที่ขบวนเสด็จของกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชได้ผ่านถนนในเมือง มีขอทานคนหนึ่งได้มาขอทาน ...